Lista

Naturskjønne Lista ligger i Agder fylke.

Registrer fugler du ser ved Lista
Foto: Jan Erik Røer

Naturen på Lista fra havet og innover land, fra vakre sandstrender og strandenger til mystiske våtmarker og frodig kulturmark skaper en unik natur som tiltrekker seg fugler.

 • Perfekt sted å bygge reir

  Det varierte landskapet på Lista tiltrekker seg hekkende fugler. I våtmarka får hekkende fugler være i fred. Det ligger også en del øyer i området som er hjem til sjøfuglkolonier.

 • Viktig vinterhjem for vannglade fugler

  Lista er et populært vintersted for fuglearter som ærfugl, havelle, sjøorre og horndykker. Havområdene utenfor Lista er grunne, og det gjør at fuglene kan dykke etter mat her.

 • Massevis av mat overalt

  På grunn av den varierte naturen finnes det også nok mat til mange forskjellige fugler. I sjøen finnes fisk og annen sjømat, på strendene og i fjæra finnes muslinger og småkryp. På enga finnes planter, insekter og smågnagere. Her er det noe for en hver smak!

 • Hvileplass for fugler på lange reiser

  Lista ligger helt sør i Norge. Her hviler og spiser fuglene før de drar ut på lange reiser utover havet, oftest med kurs mot Danmark. Når de skal tilbake til Norge igjen, er Lista gjerne det første stedet de lander i Norge.

Bli kjent med de fantastiske fuglene som bor her

På Lista ser du fugler året rundt! Tiden på året bestemmer hvilke fugler som bor på Lista, for ulike fugler bor her til ulike tider av året.

Mange fugler kommer til Lista om sommeren for å hekke ute på holmene og i kulturlandskapet. Sildemåka er en av artene som tar turen hvert år, og Lista er det stedet i landet hvor det hekker flest sildemåker! Om vinteren er det helt andre fugler her. Endene havelle og sjøorre kommer hit hver vinter. Det er fordi de kan finne mat i havet og ta seg en hvil ute på de mange holmene i sjøen.

Sildemåke, havelle og sjøorre er bare tre av de fantastiske fuglene som bor på Lista. Bli kjent med dem og to andre kule fuglearter videre nedover på siden!

Havelle – holder pusten kjempelenge!

Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

Sjøorre – samles i store flokker

Om våren returnerer sjøorren til hekkeplassen sin. Noe som er spesielt med sjøorren, er at hunnen alltid reiser tilbake til det området hun selv vokste opp. Kanskje har hun hjemlengsel? Her finner hun seg en partner, slår seg til rette og får sine egne unger. Neste år vil også hennes døtre returnere til det samme stedet.

Horndykker – ildfuglen

Du har kanskje hørt om føniksen? Ildfuglen som fødes på ny etter at den har blitt til aske. Horndykkeren er kanskje så nært vi kommer føniksen her i Norge, i hvert fall utseendemessig. Horndykkeren har knallrøde øyne og ildfargede fjær på hodet som står rett opp som flammer. Kroppen er rød og svart, litt som et bål som holder på å slukke.

Storspove – rekorden som smaker

I åpent landskap, mellom lyngheier, myrer og strandenger i fjæra finner du fuglen med Norges lengste nebb. Nebbet til storspoven er nemlig 10-15 centimeter! Storspoven finner maten sin i gjørme og sand., og spiser bittesmå insekter og kryp som er nesten umulige å få øye på. Det lange nebbet fungerer litt som en pinsett som storspoven bruker til å plukke ut de små krypene fra gjørma.

Sildemåke – sulten på det meste

Selv om den heter sildemåke spiser ikke denne måka bara sild. Fisk er favoritten, men denne måka spiser også mark, insekter, gnagere, samt matrester den finner i søppelkasser i travle byer. Litt av en diett!

Besøk fuglene som bor her

På Lista er det fugl året rundt. Om vinteren ligger det flokker med ender på sjøen. Horndykkeren tar også turen hit om vinteren, så se etter den. Om sommeren hekker det mange fugler på Lista, og da kan du se vadefugler, måker, skarv, rovfugler og massevis av småfugl. Vår og høst er det tid for trekkfugler, og Lista er et av de stedene hvor det stopper flest fugler i hele Norge!

På Lista finnes det mange fine steder å gå tur og se på fugl. I kartet under kan du utforske de beste fugleturene. God tur!

Lista fyr og våtmarkssenter

Dersom du vil oppleve det beste av fuglelivet på Lista anbefales det å ta en tur innom besøkssenteret på Lista fyr for å finne de beste stedene å dra. Her finnes mye god informasjon om hvor man kan gå for å se fugl, og hvor man burde vise ekstra hensyn. Det er også mulig å bli med på omvisninger i området med de som jobber på senteret. Lista fuglestasjon, drevet av BirdLife Norge, holder også til her. På Lista fyr vil du treffe på ekte fuglekikkere! Turen passer for skoleklasser. 

Slevdalsvatnet

Slevdalsvatnet er en kort og fin tur med mye spennende fugleliv. Rundt vannet finnes det to fugletårn du kan bruke for å se fuglene enda bedre.  Parker ved Villaveien på Borhaug. Turen egner seg for skoleklasser. 

 • Foto: Jan Erik Røer

  1. Lista fyr og våtmarkssenter.

  Dersom du vil oppleve det beste av fuglelivet på Lista anbefales det å ta en tur innom besøkssenteret på Lista fyr for å finne de beste stedene å dra. Her finnes mye god informasjon om hvor man kan gå for å se fugl, og hvor man burde vise ekstra hensyn. Det er også mulig å bli med på omvisninger i området med de som jobber på senteret. Lista fuglestasjon, drevet av BirdLife Norge, holder også til her. På Lista fyr vil du treffe på ekte fuglekikkere! Turen passer for skoleklasser. 

 • Foto: Torborg Berge

  2. Slevdalsvatnet.

  Slevdalsvatnet er en kort og fin tur med mye spennende fugleliv. Rundt vannet finnes det to fugletårn du kan bruke for å se fuglene enda bedre.  Parker ved Villaveien på Borhaug. Turen egner seg for skoleklasser. 

Fugler som er sett i området

Se her! Grafen under viser hvilke fugler andre har sett når de har vært på tur i området. Slik kan vi kan se når forskjellige fugler er i området til ulike årstider. Når du ser en fugl, kan du registrere den, og den vil vises i grafen. Bli med og registrer fuglene du ser!

Registrer fugler du ser ved Lista

Viktig informasjon til turen

Noen av områdene på Lista er vernede og det betyr at det er spesielle lover i området som du må følge. Det er viktig at du følger disse lovene sånn at fuglene har det bra. Du kan lese Lover og regler for naturreservater her.

Før du drar ut på tur i viktige fugleområder er det viktig at du forbereder deg så turen blir best mulig både for deg og fuglene. Sjekk ut Fuglevettreglene våre og Hvordan bli en god fuglekikker for å lære mer om hvordan man skal oppføre seg på tur og hva slags utstyr man bør ha med.

 • Lurer du på noe om Lista eller fuglene som bor her?

  Ta kontakt med Lista fyr da vel! epost: post@listafuglestasjon.no

Fuglene på Lista sliter

Både hekkefuglene og fuglene som bor ved Lisa om vinteren sliter, og mange av bestandene blir mindre for hvert år som går. Flokkene med havelle og sjøorre som ligger ute i sjøen om vinteren er nesten halverte, og også sildemåka og storspoven har det blitt færre av. Horndykkeren klarer seg bedre, men selv den opplever et stadig tøffere liv på Lista.

 • Menneskelig aktivitet forstyrrer fuglene

  Siden Lista er så vakkert er det et populært sted å besøke, spesielt om sommeren. Sommeren er også hekketiden til fuglene. Når vi mennekser tramper rundt i nærheten av de hekkende fuglene kan de bli redde. Det kan forhindre dem fra å passe på eggene eller ungene, eller fra å finne mat.

 • Fuglenes leveområder forsvinner

  Arealendringer er et stort problem på Lista. Store våtmarker har blitt drenert og har derfor forsvunnet. Våtmarker er viktige levesteder for mange fugler. Når våtmarkene forsvinner, forsvinner også fuglene.

 • Det viktige fugleområdet mangler vern

  En del av de viktige fugleområdene på Lista er ikke vernede. Det gjør områdene ekstra sårbare for inngrep som arealendringer og forstyrrelser.