Registrer fugl ved Indre Porsangerfjord

Har du sett noen av disse fuglene ved Indre Porsangerfjord? Registrer funnene dine under da vel!

 • Dverggås – et sjeldent syn

  Den skandinaviske dverggåsa er en av Norges sjeldneste fugler! Faktisk finnes det kun mellom 60 og 80 dverggjess som hekker i Norge. Å ta vare på dverggåsa er derfor viktig, og fuglefolk i Norge samarbeider med fuglefolk i Finnland, Ungarn, og Hellas for å ta vare på denne sjeldne fuglen.

 • Polarsnipe – radar i nebbet

  Mudder og gjørme er ikke alltid det letteste stedet å lete etter mat. Dyrene som finnes her er små, noe som gjør dem vanskelige å se. Heldigvis for polarsnipa har den et spesielt organ på tuppen av nebbet. Dette lille organet rapporterer til hjernen til polarsnipa om trykkforskjeller i mudderet, et tegn på at en godbit er i nærheten.

 • Fjæreplytt – pappa må passe ungene

  Hann- og hunnfugler deler ofte på oppdragelsen til ungene. Ofte ruger begge foreldrene eggene, vokter redet, finner mat til ungene og holder dem varme. Slik er det ikke for fjæreplytten. Hunnen har ansvaret for å ruge eggene, men så snart de klekker, forlater hun redet, og hannen får ansvaret for å fostre opp ungene helt alene.

 • Lappspove – på vingene i nesten to uker

  Lappspoven hekker i kalde områder i Skandinavia, Russland og Nord-Amerika. Om vinteren tilbringer den tiden sin i tropiske strøk, men for å komme hit må den på en lang reise. Lappspover som hekker i Alaska krysser Stillehavet uten en eneste pause for å nå ferieplassene sine på New Zealand, og dette regnes som den lengste trekkruta uten stopp for alle dyr i verden. Det er ganske imponerende gjort av en så liten fugl!

 • Siland – en aktiv fisker

  Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.