Registrer fugl ved Alta-Kautokeino elvedalen

Har du sett noen av disse fuglene ved Alta-Kautokeino elvedalen? Registrer funnene dine under da vel!

 • Jaktfalk – i kongens hoff

  På grunn av sitt skarpe syn og lynraske reflekser har jaktfalken vært en populær medhjelper på jakt gjennom historien, både i Europa og Asia. I middelalderen i Europa var det faktisk bare kongen selv som fikk bruke jaktfalk under jakta. Fuglen ble brukt til å fange små dyr som harer og kaniner.

 • Kongeørn – jakter sammen, holder sammen

  Kongeørna er en rovfugl og det betyr at den må jakte all maten sin selv, og det er ikke alltid så lett for byttedyr kan være raske! Derfor jakter hannen og hunnen i et par noen ganger sammen for å få tak i mat til ungene sine. Hvis byttet slipper unna en av dem, kommer den andre til unnsetning og tar opp jakten etter maten!

 • Fjellvåk – fuglen som kan se usynlige farger

  Få har så skarpt syn som fjellvåken. Men hvordan klarer den å se små mus på lang avstand? Forskere tror at en av grunnene til det gode synet er at fjellvåken kan se UV-farger. UV-farger er usynlige for oss mennesker. Smågnagere markerer området sitt med duft, og disse markeringene er synlige i UV-lys! Fjellvåken ser hvor byttedyret er ved å bruke UV-synet sitt!

 • Dvergfalk – gjenbruk er bra

  Dvergfalken bryr seg ikke med å bygge reir selv. Den gjenbruker gamle kråkereir i tretoppene og forlatte ørnereder i fjellveggen, og flytter inn i hekketiden. Hvis den ikke finner et forlatt reir den liker, legger den bare eggene rett på fjellhylla!

 • Tårnfalk – fuglen som lager nistepakke

  Tårnfalken lever av å spise gnagere og andre dyr som den fanger selv. Den spiser mellom fire og åtte byttedyr hver dag! Å fange mat er ikke alltid lett, derfor sparer tårnfalken på mat som blir til overs når den er mett. Da har den mat til neste dag dersom den ikke skulle klare å fange nok.