Registrer fugl ved Persfjorden

Har du sett noen av disse fuglene ved Persfjorden? Registrer funnene dine under da vel!

 • Havelle – holder pusten kjempelenge!

  Havella er en and med god utholdenhet og som mestrer de utroligste ting. Når havella er på leting etter mat som snegler, muslinger og krepsdyr, tilbringer de tre til fire ganger mer tid under vann enn over! Det er ikke mye pust i bakken her!

 • Siland – en aktiv fisker

  Silanda er en dyktig fisker, og det er bra, for en voksen siland trenger cirka 15-20 småfisk per dag! Silanda skaffer seg fisk ved å dykke under vann og bruker det lange, spisse nebbet til å snappe til seg småfisk. Derfor foretrekker silanda at vannet den fisker i er klart slik at den kan se hvor fisken er under vann.

 • Sandlo – lure foreldre

  Noe av det skumleste for fugler med unger er at rovdyr skal spise fugleungene. Når den lille sandloen oppdager et rovdyr som lusker rundt reiret, løper sandloen vekk fra reiret mens den later som den er skadet. Dette gjør den for å avlede oppmerksomheten til rovdyret og lure det vekk fra eggene eller ungene i reiret, snakk om dedikerte foreldre!

 • Temmincksnipe – storfamilie med suksess

  Å få mange barn som overlever er viktig i naturen, og ulike arter løser dette på mange kreative måter. Temmincksnipa har løst det ved at hunnen først får unger med én hann, som passer på dette første kullet. Deretter finner hunnen seg en ny partner som hun får et nytt ungekull med. Dette andre kullet ruger hun og passer på selv. Slik passer hunnen på at hun får maksimalt ut av hver hekkesesong!

 • Gråmåke – fuglen som drikker saltvann

  Hvordan slukker man tørsten når man lever store deler av livet over verdens hav? Gråmåka har en løsning! Øverst på nebbet sitter noen spesielle kjertler. Når måka drikker saltvann, som jo er for salt til å drikkes, skiller disse kjertlene saltet fra vannet. Slik kan gråmåka drikke saltvann og unngå å bli dehydrert. Denne smarte løsningen finner vi hos mange fugler som lever ved og på havet.