Hvorfor skal vi ta vare på viktige fugleområder?

Fugler er ikke bare flotte å se på, de er også veldig viktige for naturen de er en del av. Skal vi ta vare på naturen må vi derfor også ta vare på fuglene og stedene de bor!

Foto: Jon Arne Wilhelmsen

Fuglenes oppgaver er mange! De er en del av et større spill og har viktige roller i naturen på flere ulike måter.

Fugler i økosystemene

Naturen består av samfunn som vi kaller for økosystemer. I disse samfunnene lever en rekke organismer sammen. I et økosystem kan vi for eksempel finne ulike arter av planter, sopp, insekter, dyr og fugler. Alle disse artene har ulike roller som påvirker av samfunnet de er en del av.

Fugler spiser frø og sprer disse slik at nye planter vokser opp.

Mens soppens oppgave er å bryte ned døde planter og dyr.

Og i havet skaper tang og tare skjulesteder og hjem for fisk, krabber og andre sjødyr.

Fugler har mange roller i naturen. La oss bli litt bedre kjent med fuglenes viktige roller!

 • Foto: Eirik Grønningsæter

  Naturens vaktmestere.

  Fugler er viktige for å holde naturen ren. Noen fugler spiser døde dyr, og det er bra for da slipper vi at sykdommer spres fra de døde dyrene. I byer og parker har du kanskje sett kråker og måker som spiser ting fra bakken? Fugler som spiser avfall er viktig, for da slipper vi at det blir skittent rundt oss. Andre fugler spiser parasitter og skadelige insekter og holder derfor plantene våre friske.

 • Foto: Georg Bangjord

  Gir næring til planter.

  Planter trenger næring for å vokse, men planter spiser ikke mat sånn som oss. For å vokse trenger planter gjødsel og det får de fra bæsjen til dyr og fugler. Faktisk er fuglemøkk er en av verdens beste gjødsler!

 • Foto: Kerstin Winters, Flickr, "peace", CC BY-ND 2.0

  Pollinatorer.

  Du har kanskje sett bier og humler som flyr rundt fra blomst til blomst og sprer pollen? Dette er det faktisk noen fugler som gjør også! Vi har ikke så mange slike fugler i Norge, men du har kanskje hørt om kolibrien? Kolibrien er en veldig viktig pollinator i andre land.

 • Foto: Martin Eggen

  Bidrar til biologisk mangfold.

  I naturen finnes det utrolig mange forskjellige dyr, fugler, planter, sopp og bakterier. Vi sier derfor at vi har et mangfold av arter, eller biologisk mangfold. Biologisk mangfold er viktig fordi ulike arter bidrar med ulike roller i naturen. At verden har mange forskjellige fuglearter som har ulike roller er derfor utrolig viktig!

 • Foto: Frode Falkenberg

  Forteller oss hvordan det går med naturen

  Hvordan vet vi egentlig om det går bra med naturen? Det er jo ikke sånn at vi kan ta en blodprøve eller måle temperaturen for å sjekke om det går bra. Fugler kan fungere som naturens blodprøve. Når fuglene trives går det stort sett bra med naturen. På samme måte vil fugler som ikke trives være et varsel om at alt ikke er som det skal.

 • Foto: Martin Eggen

  Gjør oss lykkelige!

  Tenk deg en verden uten fugler? Det ville blitt fryktelig stille og kjedelig. Å oppleve måkeskrik langs kysten, lyden av en ugle om natten, eller se en tiurleik tidlig en morgen er opplevelser som gjør livet bedre. Fugler er bra for den mentale helsen vår!

«Tar vi vare på de viktige fugleområdene, har også fuglene det bra og kan utføre sine roller, som er bra for naturen, og deg og meg.»

Foto: Tormod Amundsen

Men! At fugler er viktige for oss er ikke den eneste grunnen til at vi skal ta vare på dem. 

Fuglenes og naturens egenverdi

Egenverdi betyr at noe har verdi i seg selv. For eksempel har du egenverdi fordi du er nettopp deg! Det er jo bare du som vet hvordan du skal være deg, og det er verdifullt. Fugler, dyr, og resten av naturen har også en slik verdi fordi de er unike.

 • Foto: Frode Falkenberg

  Det er kun gråmåka som er en gråmåke

 • Foto: Frode Falkenberg

  eller sangsvanen som er en sangsvane.

 • Foto: Frode Falkenberg

  Denne egenverdien til fuglene må vi også ta hensyn til når vi skal ta vare på viktige fugleområder og fuglene som lever her!